Kort om rallyspecial

bil tar kurvaI rallyspecial kan publiken skåda en form av rally som korsar den korta och snabba varianten rallysprint med traditionell rally. Start och mål i rallyspecial ligger i regel på samma plats. Normalt tar ett heat cirka 2 minuter att genomföra. De olika specialsträckorna eller ”specialproven” är förlagda ställen som parkeringsplatser, gator eller på industriell mark. På banan placeras ofta tunnor och bommar som föraren måste passera. Det gäller att inte stöta samman med dessa. Om så sker, tilldelas föraren 15 prickar, vilket motsvarar antalet sekunder som läggs på den totala sluttiden i ett race.

Nytt format

Tidigare innehöll rallyspecial längre specialprov. Under 80- och 90-talet då sporten började få fäste i landet användes fler hinder och bilarna tvingades tvärvända allt oftare. Anledningen till att rallyspecial kom att kortas ned i tids- och banlängd har med utvecklingen av dagens bilar att göra. Tillverkningen går mot större och längre racingbilar som samtliga har fyrhjulsdrift.